Yksilöterapia

Psykodynaaminen (analyyttinen) psykoterapia.
Voit tulla keskustelemaan mistä tahansa asiasta/ongelmasta.Yhdessä mietitään, mikä on paras hoito Sinulle.

Toistuvien keskustelujen avulla pyritään ymmärtämään yksilön mielen maailmaa suhteessa omaan taustaan ja elämänhistoriaan. Varsinainen psykoterapia kestää pitkään, yleensä vuosia.

Tavoitteena on lisätä kykyä tunnistaa, ymmärtää ja käsitellä omia tunteita, ristiriitoja ja ongelmia.

Pariterapia

Parisuhteeseen liittyvät kysymykset: Elämänvaiheisiin liittyvät kriisit (esim. lapsen syntymä, itsenäistyminen ja kotoa muutto), vuorovaikutuksen parantaminen, uskottomuus, läheisyyden puute, mustasukkaisuus, erokysymykset, ym. Nykytilannetta voidaan pyrkiä ymmärtämään myös sukupuuta tutkimalla.